OLV LOURDES

Verloskwartier en Pediatrie O.L.V. Lourdes Ziekenhuis
Onderzoek blok E: Pediatrie en verloskwartier
Waregem
08/2010

© osar

© osar

 

ligging ziekenhuis olv lourdes waregem

 

ligging ziekenhuizen

 

raad van bestuur 101012

 

raad van bestuur 101012

 

pediatrie.key

 

raad van bestuur 101012

 

raad van bestuur 101012

© osar

.
.
.
.

Architect // osar architecten (Antwerpen) – Ilse Van den Brande en Ann Pyl
Bouwheer // O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis vzw (Waregem)

 

In de zomervakantie tussen het 1e en het 2e masterjaar van de opleiding Burgerlijk Ingenieur-Architect heb ik ervoor gekozen om het keuzevak Praktijkstage op te nemen. Dit hield in dat je een aantal weken ging meedraaien op een architectenbureau om de dagelijkse werkomgeving van een architect te leren kennen. Bij osar architecten in Antwerpen kon ik voor het eerst van het architectenwezen proeven.

 

Het O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis in Waregem wordt  onder leiding van osar volledig gerenoveerd en uitgebreid in verschillende fasen. Hierdoor kan het ziekenhuis tijdens de werken in gebruik blijven. Om de interne werking te optimaliseren en het comfort voor patiënten en bezoekers te verbeteren zijn er al twee extra bouwblokken verschenen op de site. Toen ik bij osar aan de slag ging was het de beurt aan blok E, waar zich de pediatrie en het verloskwartier bevinden.

 

Mijn taak bestond erin het vooronderzoek te doen voor de ontwerpvoorstellen van de pediatrie en het verloskwartier. Dit vooronderzoek werd samen met het nieuwe ontwerp voorgelegd aan het bestuur en de personeelsleden. Om grondig onderzoek te kunnen doen vertrok ik van de normen die gehanteerd worden in België (KB 13/06/2006), maar keken we ook naar de wetgeving over de grenzen heen. Daarnaast bezochten we ook enkele Vlaamse ziekenhuizen die hoog scoren als kindvriendelijk ziekenhuis volgens Testaankoop.

 

Van elk ziekenhuis dat we bezochten maakte ik voor zowel pediatrie als verloskwartier een verslag op. Dit gebeurde volgens eenzelfde structuur zodat de ziekenhuizen makkelijk vergeleken konden worden. Belangrijk bij de analyse van de verlosafdeling is de verbinding met het operatiekwartier, de dienst neonatologie en de materniteit. Een minpunt dat we bij verschillende ziekenhuizen hoorden, was het tekort aan bergruimte. In het nieuwe ontwerp voor Waregem kunnen we dus best meteen voldoende bergruimte voorzien. Om de toekomstige ouders comfort te leveren in het verloskwartier, is het handig dat er een wachtruimte is ter hoogte van de verpleegpost. Ook het personeel moet voldoende ruimte hebben om zich bijvoorbeeld om te kunnen kleden en te douchen. In Sint-Vincentius in Antwerpen is het verloskwartier duidelijk afgestemd op de noden van het personeel en de patiënten omdat het ontwerp is opgemaakt in samenspraak met het personeel.

 

Door verschillende kamers te analyseren konden we zowel voor de pediatrie als voor het verloskwartier een ideale kamer opstellen. Aan de hand van de nodige oppervlakte konden we dan bekijken hoeveel kamers er in de huidige structuur passen. Op beide afdelingen werd voldoende lichtinval erg belangrijk geacht, alsook de aanwezigheid van een sanitaire cel op de kamer. Wat in sommige ziekenhuizen ontbrak op het verloskwartier, maar wel vaak gewenst is, is de aanwezigheid van een sas tussen de gang en de eigenlijke kamer om voldoende privacy te garanderen. Op de pediatrie vraagt men dan net het omgekeerde, er moet voldoende observatie van de kamers mogelijk zijn via de gang. Op de arbeidsverloskamers is men voorstander van een huiselijke sfeer, iets waar ook in het nieuwe ontwerp voor Waregem naar gestreefd werd. Op de kinderafdelingen zagen we in sommige ziekenhuizen een thema opduiken, in Waregem werd het thema jungle voorgesteld waarbij iedere kamer een eigen diertje heeft op de deur.

 

De verschillende types kamers die we tegenkwamen in de pediatrie, goten we in een overzichtelijk schema. Bij eenpersoonskamers kunnen de infecties minder makkelijk doorgegeven worden, bij tweepersoonskamers liggen kinderen met een gelijkaardige ziekte op een zelfde kamer. Op een kamer voor een kind is het kind vaak eenzaam overdag als de overdag zijn gaan werken, op een kamer van twee hebben de kinderen gezelschap aan elkaar. In het ontwerp voor de afdeling is er een mix van eenpersoons- en tweepersoonskamers voor de kinderafdeling.

 

Voor de verloskamers kwamen we verschillende concepten tegen. Volgens het traditionele model gaat de vrouw eerst naar de arbeidskamer. Als de vrouw effectief gaat bevallen, gaat ze naar de echte verloskamer. Wanneer de baby geboren is, gaan moeder en kind naar de materniteit. In Amerika is men voorstander van het model waar de vrouw zowel voor, tijdens als na de bevalling op een kamer blijft. In Waregem werd gekozen voor een model dat hier tussenin ligt. De arbeid en de bevalling gebeuren in een ruimte, nadien gaan moeder en kind naar de kraamafdeling.

“Een architect moet met zoveel zaken rekening houden en kan niet in alles specialist zijn.”

Ik heb maar een maand stage gelopen bij osar en mijn taak beperkte zich tot het vooronderzoek. Enkele maanden na mijn stage heb ik het voorontwerp en de projectbundel gezien die werd voorgelegd aan de raad van bestuur. Erg fijn om te merken dat mijn bijdrage hier ook helemaal in verwerkt was. Tijdens deze stageperiode heb ik het belang van onderzoek ingezien. Het was zeer interessant om andere ziekenhuizen te bezoeken en te praten met het personeel die deze ruimtes elke dag gebruiken en daarom makkelijk de plus- en minpunten kunnen blootleggen. Tijdens deze stageperiode heb ik ook aan affiniteit gewonnen met de gezondheidssector, de masterproef die ik hierna schreef lag bovendien in dezelfde lijn. osar is een atypisch architectenbureau omdat het erg veel aandacht besteed aan onderzoek. Dat dit de moeite is, is vast en zeker te zien aan de maatschappelijke relevante en architecturaal interessante gebouwen die osar architecten telkens weer tot stand weten te brengen.