PTS BOOM

Provinciale Technische Scholen
Werkhuizen
Boom
07/2012-09/2012

PTS Boom

© Tijl Vereenooghe

 

PTS Boom

.
.
.
.

Architect // Erfgoed & Visie (Malle) – Edith Vermeiren en Sarah Lacroix
Bouwheer // Provincie Antwerpen (dienst Infrastructuur)

 

Vooraleer ik bij Verstraete & Vanhecke begon te werken als assistent-projectleider ben ik tijdens de zomermaanden nog een laatste keer gaan assisteren op het architectenbureau Erfgoed & Visie.

 

Het monumentale complex in Nieuwe Zakelijkheid van de Provinciale Technische Scholen Boom is een ontwerp van Camille Bal en Ernest Lamot en werd in 1930 voor het eerst in gebruik genomen. De torenachtige hoekgebouwen en de slanke watertoren springen uiteraard het meest in het oog. De combinatie van grijze klampsteen en witte natuursteen dragen bij tot het strakke en functionele uitzicht van de gebouwen. In 2004 werden de verschillende vleugels, de oorspronkelijke werkhuizen en conciërgewoning samen met de voortuin bij koninklijk besluit beschermd.

 

De werkhuizen zijn niet zichtbaar vanaf de straatzijde, maar kunnen betreden worden via de speelplaats. De werkplaatsen hebben glazen luifels die worden gedragen door een ijzeren constructie. Mijn taak bestond erin de werkhuizen onder de zaagdaken uit te tekenen en de bestaande draagstructuren in kaart te brengen zodat de restauratiewerken bepaald konden worden.