BOVENBOUW

Architectuurontwerpen 5 Bouwkundig detailleren
Lichte bovenbouw Leuven
2011

p1 kopie

p2'

 

P5'

 

p17'

.
.
.
.

Begeleiding // Staf Roels & Joost Ruland
i.s.m. Sofie Van Den Bergh
 
GRONDPLAN

De allerlaatste ontwerpoefening van de Master Burgerlijk Ingenieur-Architect was meteen ook een bijzonder intensieve. We kregen slechts 3 weken de tijd om een lichte bovenbouw van 2 verdiepingen te ontwerpen voor het bestaande gebouw Blok A van de Faculteit Sociale Wetenschappen in hartje Leuven. En dat terwijl ook de laatste sprint van onze Masterproef was ingezet. Alvast een illustratie van hoe het er op een architectenbureau som kan aan toe gaan?

 

Bij het vormgeven van de kantooruitbreiding waren de ligging en de oriëntatie van het gebouw erg belangrijk. Vooral het contrast tussen beide langsgevels sprak ons aan. De noordelijke langsgevel biedt mooie zichten op de stad Leuven, waaronder op de Sint-Pieterskerk, het stadhuis en de centrale bibliotheek. Om die reden is de noordgevel ontworpen als een open gevel met een grote glaspartij. Zo kan er ook voldoende aangenaam daglicht binnendringen in de bovenbouw en wordt hinderlijk rechtstreeks zonlicht vermeden. De zuidgevel geeft enkel uit op de naastgelegen gebouwvleugels. De zuidgevel en de kopgevels zijn daarom eerder gesloten van aard.

 

Dit concept van open- en geslotenheid wordt versterkt door de verdere vormgeving van het gebouw. Het nieuwe dak krijgt een zekere hellingsgraad en ook de vliesgevel wordt in een bepaalde hoek gelegd. Op die manier krijgt de lichte constructie meer expressie en wordt de openheid van de noordgevel geaccentueerd.

 

Naast een functionele vormgeving ging dit ontwerp vooral over het bepalen van een logische structuur en het detailleren van de knooppunten. We kozen ervoor om het kolommengrid van de onderbouw door te trekken en te werken met verdiepingshoge portieken met gelamelleerde liggers voor de volledige overspanning. De materialiteit van de portiekstructuur benadrukt het concept van open en gesloten: massieve houten kolommen voor de zuidgevel en slanke stalen kolommen aan de noordzijde. De trappen en liften zijn gesitueerd op de koppen van het gebouw en vormen stijve kernen.

 

Een belangrijke eigenschap van deze structuur is het prefabsysteem voor zowel de draagstructuur als de uiteindelijke gebouwinvulling. Uiteraard interessant bij een gebouw dat bovenop een ander gebouw geplaatst moet worden. Binnenin het gebouw wordt de draagstructuur zichtbaar gelaten om de tegenstelling tussen beide gevels ook van binnenuit te kunnen ervaren. De gesloten gevel wordt bekleed met zinken panelen waarin ramen van dezelfde grootte geschrankt zitten. Het ritme van de ramen is ontworpen zodat het aantal prefab wandelementen beperkt blijft. Een kleine ontwerpoefening, maar wel degene die ons effectief over de bouwpraktijk en uitvoerbaarheid liet nadenken.