BLOG

ETCETERA

Vlaams Bouwmeester

Peter Swinnen (© Jimmy Kets)

Peter Swinnen (© Jimmy Kets)

In 2014 kondigde de Vlaamse Regering aan dat de Vlaams Bouwmeester zal vervangen worden door een college van vijf deeltijdse experts met een tijdelijk mandaat die worden gerekruteerd uit het middenveld. Dit college zou ingekanteld worden in de de dienst Ruimtelijke Ordening.

Uit alle hoeken van de Vlaamse architectuurwereld kwam er protest.

Enkele jonge architecten – Camiel Van Noten, Dieter Leyssen, Eva De Fré, Jolein Bergers, Jonas Apers, Sofie Devriendt en mezelf – vonden dat we ook onze stemmen moesten laten horen en het verhaal vertellen uit onze ogen. We stelden een manifest op dat we bezorgden aan de betrokken ministers. Daarnaast richtten we ook een website op met daarop een publieke brief. Zoals dat in onze generatie gaat werd die binnen de kortste keren geliked, geshared en getweet. Onze brief werd gepubliceerd in nieuwsbrieven en op websites en we kregen positieve reacties van enkele autoriteiten.

Onze oproep bereikte ook de juiste mensen en we werden begin januari 2015 uitgenodigd op een consultatieronde van de Vlaamse Regering om mee de inhoud van het vernieuwde Bouwmeestercollege te bepalen. Midden 2015 werd beslist dat de Bouwmeester blijft bestaan, maar vernieuwt en er komt een expertengroep. Vanaf nu valt de Bouwmeester onder de politieke bevoegdheid van de Vlaamse minister-president.

De brief is integraal te lezen op de website Open Oproep van Generatie Y.
VAN DOREN, Caroline et al., september 2014. Open Oproep van Generatie Y. [online] Beschikbaar op: <http://oo-generatie-y.be/>.

Stampmedia

Het Huis (© Robbrecht en Daem)

Het Huis (© Robbrecht en Daem)

Bij de Master Journalistiek kwamen we via het vak Journalistieke Taalvaardigheid in contact met Stampmedia, een Vlaams persagentschap dat een stem geeft aan jongeren in de media. Via deze organisatie mocht ik mijn allereerste persconferentie ooit bijwonen: de heropening van het Middelheimmuseum.

Het artikel is terug te vinden op de website van Stampmedia.
VAN DOREN, Caroline, mei 2012. Feest in vernieuwd beeldenpark Middelheim. [online] Beschikbaar op: <http://www.stampmedia.be/2012/05/feest-in-vernieuwd-beeldenpark-middelheim/>.

Naast de theoretische vakken was er in de Master Journalistiek ook ruimte voor twee thematische journalistieke cases, waarbij ik onder andere voor Cultuurjournalistiek gedoceerd door Eric Rinckhout koos.

The House That Built Us (© Sigrid Spinnox)

The House That Built Us (© Sigrid Spinnox)

Tijdens de Zomer van Antwerpen ging ik naar de voorstelling The House That Built us van het gezelschap unm kijken. Nadien kreeg ik de kans om Kyoko Scholiers te interviewen, een van de drie creatieve breinen dat mee unm – organisatie ter bevordering van levenlust – heeft opgericht.

Dit interview verscheen eveneens op Stampmedia.
VAN DOREN, Caroline, augustus 2012. Nostalgische soundtrack van een huis. [online] Beschikbaar op: <http://www.stampmedia.be/2012/08/nostalgische-soundtrack-van-een-huis/>.

De Drie Rozen

's-Gravenwezel

‘s-Gravenwezel

Een andere journalistieke case die ik opnam, was het vak Human Interest onder leiding van Jaak Stijven. Voor een van de opdrachten moesten we een artikel schrijven over een plaats in België, maar met de nadruk op het menselijke aspect. Ik ging hiervoor naar ‘s-Gravenwezel, het dorp waar ik ben opgegroeid, en ging mijn licht opsteken bij de lokale helden.

Dit artikel werd gepubliceerd in het driemaandelijks tijdschrift van Heemkring De Drie Rozen.
VAN DOREN, Caroline, “‘s-Gravenwezel, op zoek naar de parel”, in: De Drie Rozen, 2012 (46) nr 1, pp. 25-28.